,
 
Menu
Anasayfa Hakkımızda Kadromuz Çalışma Alanlarımız Linkler Önemli Bilgiler İletişim

AV. BEGÜM GÜREL

AV. LERZENUR ASAN

AV. TUĞBA ÖZKUL

AV. RABİYE KARATAŞ

AV. LEYLA ÇIRAK

STJ. AV. EDA YANARDAĞ 

STJ. AV. GAMZE DEMİRKOL HUKUKİ DANIŞMANLIK VE AVUKATLIK HİZMETLERİ NELERDİR?

1. GENEL ANLAMDA HUKUKİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİNİN TANIMI..

Günümüzde, kişiler, şirketler veya kurumlar; çeşitli hukuksal sorunlarla karşılaşmaktadır. Bu sorunlara zamanında müdahale edilmemesi halinde, ileride daha da büyüyerek, maddi ve manevi zararlara yol açmaktadır..

Keza; hukuksal sorunları olmasa bile kişi, şirket veya kuruluşların mesleki, ticari ve sosyal ilişkilerinin kurulması öncesinde, hukuksal soruları olabilmekte, hukuk danışmanları da bu soruları yanıtlayarak muhtemel riskleri en aza indirmektedirler.

Esasen önleyici hukuk tedbirleri kapsamında hukuki danışmanlık hizmetleri, kamu veya özel gerçek ve tüzel kişiler için fevkalede faydalı, ayrıca ileride doğabilecek hukuki problemlere daha başındayken tedbir alma imkanı sağlayan bir öneme de sahiptir.. Nitekim; asgari sermaye miktarının beş katı sermayesi olan şirketlerin, sözleşmeli  bir avukat bulundurmaları yasal zorunluluktur..

HUKUKİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİNİN KAPSAMI:

- Her tür sözleşmelerin hazırlanması,

- Her türli ihbar- ihtar ve bildirimin tanzimi öncesi ön hazırlığının yapılması

- Mevcut sözleşmeler doğrultusunda iş ilişkilerinin gözden geçirilmesi,

- Hukuki meselelerde sözlü ve yazılı danışmanlık verilmesi,

- Yeni çıkan kanunlar ve yönetmelikler hakkında bilgilendirme yapılması,

- Üçüncü kişi ve kurumlarla yapılacak müzakere toplantılarına katılma görevinin üstlenilmesi.

 
2. AVUKATLIK VE MÜDAFİİLİK HİZMETLERİNİN TANIMI:

Türk hukuk sistemine göre dava ve icra takiplerini  avukatla takip etme zorunluluğu (ceza hukuku bağlamında zorunlu müdafiilik hariç) yoktur.. Ancak hukuk sistemimizin kompleks yapısı ile dinamizmi, profesyonel hukuki yardımı, yani avukatlık ve müdafiilik hizmetlerini zaruri hale getirmiştir..

AVUKATLIK HİZMETLERİNİN KAPSAMI:

- Kişi veya kurumların leh veya aleyhinde açılmış/açılacak davalar ile icra takiplerinin takibi,

- Ceza hukukundaki Soruşturma/Kovuşturma aşmalarında müdafiilik ve avukatlık hizmetleri,

- Kişi ve kurumların her tür resmi makam ve yargı organları önünde temsil edilmesi,

- İddia veya savunma dilekçeleri hazırlanması,

- Dava öncesi ve dava içi delillerin toplanması,

- Her türlü delil tespitinin dava yolu ile yapılması,

- Kararların Yargıtay veya Danıştay nezdinde temyizi,

- Kararların infazı (uygulanmasının sağlanması),

- Alacak takipleri için icra dosyalarının hazırlanması ve takibi,

- Mahkeme öncesi uyuşmazlık giderimi,

- Alternatif uyuşmazlık çözüm yollarına başvurulması,

- Mahkemeye gidilmeksizin uzlaşma sağlanması,

- İhbarname, ihtarname ve protesto keşidesi,

- Sözleşme tanzimi ve imzalanması v.b.

 
Bugün Tekil: 446 Bugün Çoğul: 965 Dün Tekil: 1327 Toplam Tekil: 1636271 Toplam Çoğul: 4048025
        Dataişlem